Közgyűlés

Tisztelt Tagtársunk!

 

 

 

Ezúton tisztelettel meghívlak Magyar Modellfotós Klub Egyesület 2019. évi rendkívüli közgyűlésére.

 

A közgyűlés időpontja: 2019. november 30. 16:00 óra

 

A közgyűlés helye:       Budapest, IX. kerület, Vendel utca 3.

 

A közgyűlés napirendje:

 

  • / Elnök és alelnökök választása
  • / Az Egyesület rendezvényeire irányadó Részvételi feltételek megvitatása és elfogadása
  • / Döntés a 2020. évi tagdíj összegéről
  • / Az Egyesület Alapszabályának módosítása
  • / Döntés az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
  • / Egyebek

 

 

Az egyesület tagjai jogosultak napirendi pontra javaslatot tenni.

 

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időponttól számított 30 percen belül még határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2019. november 30. 16:30 órakor ugyanazon a helyen ugyanazzal a napirenddel kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tárgyában határozatképes, amennyiben legalább kettő szavazati joggal rendelkező tag jelen van.

 

Valamennyi tagunk megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Sopron, 2019. szeptember 24.