Közgyűlés

Tisztelt Tagtársunk!

 

 

 

Ezúton tisztelettel meghívlak Magyar Modellfotós Klub Egyesület 2018. évi rendes közgyűlésére.

 

A közgyűlés időpontja: 2018. április 27. 16:00 óra

 

A közgyűlés helye:       Budapest, 14. ker. Tatai út 3.

 

A közgyűlés napirendje:

 

  • / Az Egyesület 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának megvitatása és elfogadása
  • / A 2017. évi egyesületi rendezvények tapasztalatainak megvitatása
  • / Az Egyesület működésével kapcsolatos kérdések megvitatása
  • / Az Egyesület 2018. évi terveinek megvitatása
  • / Döntés a tagdíj fizetés elmaradása miatt az érintett tagok tagsági jogviszonyának felmondásáról
  • / Az Egyesület Alapszabályának módosítása, döntés az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
  • / Egyebek

 

Az egyesület tagjai jogosultak napirendi pontra javaslatot tenni. Az egyesületi tagok által tett javasolt napirendi pontokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal benyújtották az elnök részére.

 

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időponttól számított 30 percen belül még határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2018. április 27. 16:30 órakor ugyanazon a helyen ugyanazzal a napirenddel kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tárgyában határozatképes, amennyiben legalább kettő szavazati joggal rendelkező tag jelen van.

 

Valamennyi tagunk megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Sopron, 2018. március 27.